Здесь нашел интересный обзор

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №361/2017 

Про оголошення в Україні 2018 року Роком реалізації правопросвітницького проекту

«Я маю право!»

З метою формування у суспільстві правової культури та правової свідомості, сприяння підвищенню рівня знань та поінформованості громадян щодо реалізації та захисту своїх прав, гарантованих Конституцією та законами України у різних сферах життя, постановляю:

1. Оголосити 2018 рік Роком реалізації правопросвітницького проекту «Я маю право!».

2. Кабінету Міністрів України:

1) затвердити план заходів на 2018 рік з реалізації правопросвітницького проекту «Я маю право!», передбачивши, зокрема:

інформування громадян про гарантовані їм Конституцією та законами України права у відповідних сферах, зокрема через засоби масової інформації, шляхом запровадження телефонних «гарячих ліній», організації зустрічей з громадянами за місцем проживання, виготовлення та розповсюдження відповідних інформаційних матеріалів;

здійснення комунікаційних заходів з метою реалізації зазначеного проекту;

2) щокварталу інформувати Президента України про хід проведення Року реалізації правопросвітницького проекту «Я маю право!».

3. Обласним, Київській міській державним адміністраціям забезпечити розроблення та виконання відповідних регіональних планів заходів, спрямованих на реалізацію правопросвітницького проекту «Я маю право!», передбачивши, зокрема:

проведення відповідної інформаційно-роз'яснювальної роботи, у тому числі у місцевих засобах масової інформації;

запровадження на регіональному телебаченні програм, орієнтованих на підвищення рівня правової культури та правової свідомості громадян;

проведення із залученням закладів освіти, закладів культури, установ, організацій олімпіад, конкурсів та інших заходів, спрямованих на підвищення рівня знань громадян щодо гарантованих їм Конституцією та законами України прав у різних сферах суспільного життя.

4. Рекомендувати органам місцевого самоврядування сприяти забезпеченню реалізації правопросвітницького проекту «Я маю право!».

5. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України П.ПОРОШЕНКО

14 листопада 2017 року

Нормативно-правові акти з питань захисту прав дитини

 - Конституція України;

- Конвенція ООН про права дитини;

- Кодекси:

*  Сімейний кодекс України;

*  Цивільний кодекс України.

Закони:

*   ЗУ від 26.04.2001 № 2402-III «Про охорону дитинства»;

* ЗУ від 05.03.2009 № 1065-VI «Про Загальнодержавну програму «Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини» на період до 2016 року»;

*  ЗУ від 13.01.2005 № 1065-VI «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування»;

*   ЗУ «Про соціальну роботу з дітьми та молоддю»;

*   ЗУ «Про дошкільну освіту»;

*   ЗУ «Про освіту»;

*   ЗУ «Про загальну середню освіту»;

*   ЗУ «Про позашкільну освіту»;

*   ЗУ «Про державну допомогу сім'ям з дітьми»;

*   ЗУ «Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та    дітям-інвалідам»;

*   ЗУ «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям».

- Укази Президента:

*   від 01.06.2013 № 312/2013 «Про додаткові заходи із забезпечення гарантій реалізації прав та законних інтересів дітей»;

*   від 28.12.2012 № 756/2012 «Про проведення у 2013 році в Україні Року дитячої творчості»;

*   від 22.10.2012 № 609/2012 «Про Національну стратегію профілактики соціального сирітства на період до 2020 року»;

*   від 16.12.2011 № 1163/2011 «Про питання щодо забезпечення реалізації прав дітей в Україні»;

*   від 05.05.2008 № 411/2008 «Про заходи щодо забезпечення захисту прав і законних інтересів дітей»;

*   від 04.05.2007 № 376/2007 «Про додаткові заходи щодо захисту прав та законних інтересів дітей»;

*   від 11.07.2005 № 1086/2005 «Про першочергові заходи щодо захисту прав дітей»

*    від 30.12.2000 № 1396/2000 «Про додаткові заходи щодо посилення соціального захисту багатодітних і неповних сімей»;

- Доручення Президента УКРАЇНИ

*    Щодо утвердження здорового способу життя дітей, організації їх дозвілля і фізичного виховання;

*    Щодо поліпшення захисту прав та законних інтересів дітей.

- Акти Уряду:

*   Постанова КМУ від 24.09.2008 № 866 «Питання діяльності органів опіки та піклування, пов'язаної із захистом прав дитини»;

*  Постанова КМУ від 05.03.2008 № 146 «Деякі питання надання одноразової грошової допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування»;

*  Постанова КМУ від 17.10.2007 № 1242 «Про затвердження Державної цільової соціальної програми реформування системи закладів для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування»;

*   Постанова КМУ від 25.08.2005 № 823 «Про затвердження Порядку надання одноразової допомоги дітям-сиротам і дітям, позбавленим батьківського піклування, після досягнення 18-річного віку».

- Накази:

*  МОН від 19.06.96 № 216 «Про затвердження Інструкції про виготовлення і правила користування Єдиним квитком для дітей-сиріт і дітей, які залишилися без піклування батьків».